424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ

Θέλετε να εξεταστείτε; Κλείστε ηλεκτρονικό ραντεβού εδώ

Τηλεφωνικό Ραντεβού
(για άνω των 70 ετών) :
2310 38 1016, 2310 38 1050

Τηλεφωνικό Κέντρο:
231038-1000

Μέτρα προστασίας κατά της Covid-19

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αυξημένης δραστηριότητας της COVID-19 ισχύουν μέχρι νεοτέρας κάτωθι έκτακτα μέτρα :

 

 1. Το ποσοστό των προγραμματισμένων (τακτικών) χειρουργείων ελαττώθηκε με απόφαση της διοίκησης.
 1. Ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση δεν υπόκειται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 εκτός αν έχουν συμβατή εικόνα με λοίμωξη COVID-19.
 1. Ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία για επεμβατική εξέταση ή εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό μοριακό έλεγχο (PCR) 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών, με δική τους ευθύνη και έξοδα, τον οποίο και προσκομίζουν την ημέρα της εξέτασης. Έκτακτα περιστατικά εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης.
 1. Κάθε ασθενής που δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί και επισκέπτεται το νοσοκομείο για να εξεταστεί, μπορεί να συνοδεύεται μόνο από έναν συνοδό αυστηρά.
 1. Οι πλήρως εμβολιασμένοι με αναμνηστική δόση καθώς και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την είσοδο τους στο νοσοκομείο. Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο μοριακό έλεγχο (PCR) 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών πριν την είσοδο τους στο νοσοκομείο τον οποίο διενεργούν με δική τους ευθύνη και έξοδα και τον επιδεικνύουν με την είσοδο τους στο νοσοκομείο καθώς και όποτε αυτό τους ζητηθεί.
 1. Οι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο μοριακό έλεγχο (PCR) 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών πριν την είσοδο τους στο νοσοκομείο. Ο εργαστηριακός έλεγχος επαναλαμβάνεται ανά τρεις ημέρες και γίνεται με δική τους ευθύνη και έξοδα. Υπεύθυνος/η για τον έλεγχο των συνοδών ασθενών είναι ο/η προϊστάμενος/η κάθε νοσηλευτικής μονάδος. Τονίζεται ότι οι άδειες παραμονής συνοδών νοσηλευόμενων ασθενών πρέπει να περιοριστούν αυστηρά στις απολύτως αναγκαίες λόγω της τρέχουσας έξαρσης της επιδημίας. Ο έλεγχος της ισχύος των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω της εφαρμογής COVID free gr. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που προέρχονται σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.
 1. Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών επιτρέπεται μόνο για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες με την πρόσθετη προϋπόθεση της υποχρεωτικής επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό για τους τελευταίους.
 1. Σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή διπλής μάσκας από το προσωπικό τους ασθενείς και τους επισκέπτες.
 1. Όλοι οι ασθενείς που εισάγονται και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό μοριακό εργαστηριακό έλεγχο την πρώτη ημέρα της εισαγωγής νοσηλείας τους ο οποίος μοριακός έλεγχος επαναλαμβάνεται ανά επτά ημέρες. Αυτό προϋποθέτει αυξημένη κατανάλωση μοριακών διαγνωστικών εξετάσεων για το οποίο θα πρέπει να μεριμνήσει το μικροβιολογικό εργαστήριο. Ο έλεγχος για την ύπαρξη ή όχι του αποτελέσματος κατά την εισαγωγή του ασθενούς, θα γίνεται από τον νοσηλευτή βάρδιας για τις αργίες , τις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες και από τον προϊστάμενο νοσηλευτικής υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο γιατρός που είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση του ασθενούς είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει την επαναληπτική εξέταση ανά επταήμερο.
 1. Ασθενείς που εισάγονται με εισιτήριο μιας μέρας για χημειοθεραπεία η ακτινοβολία ή οποιοδήποτε άλλο λόγο υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενο εργαστηριακό έλεγχο μοριακό (PCR) 72 ωρών ή rapid τεστ 48 ωρών για κάθε ημέρα που εισάγονται.
 1. Από σήμερα καταργείται πλήρως κάθε είδους επισκεπτηρίου. Μοναδική εξαίρεση που προβλέπουν οι διαταγές αφορά σε ψυχιατρικούς ασθενείς στους οποίους επιτρέπεται ένας επισκέπτης ανά ασθενή, υπό την προϋπόθεση διενέργειας εργαστηριακού μοριακού ελέγχου (PCR) 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών πριν την επίσκεψη με ευθύνη και έξοδα του επισκέπτη.