424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

Ωφελέειν ή μη Βλάπτειν

Θέλετε να εξεταστείτε; Κλείστε ηλεκτρονικό ραντεβού εδώ

Τηλεφωνικό Ραντεβού
(για Αποστράτους άνω των 70 ετών) :
231111-0424

Τηλεφωνικό Κέντρο:
231038-1000

Έμβλημα

Στο έμβλημα του Νοσοκομείου απεικονίζεται σταυρός σε πορφυρό χρώμα, μετά χρυσοφόρου – φλογοφόρου ροιάς (ροδιάς), τρείς χρυσές ράβδοι που περιβάλλονται από 2 σε αντιπαράθεση όφεις, τα οποία πλαισιώνονται από στεφάνι με κλάδους ελιάς. Η επιλογή αυτή έχει σχέση με το 424 ΓΣΝΕ διότι:

 

Ο Σταυρός είναι το διεθνές σύμβολο της Υγειονομικής Περίθαλψης και κατ΄ επέκταση των Νοσοκομείων και το πορφυρό χρώμα αυτού, παραπέμπει στο υγειονομικό Σώμα. 

 

Οι τρεις χρυσές ράβδοι, παραπέμπουνστην τριπλή αποστολή του Νοσοκομείου, για Περίθαλψη – Εκπαίδευση – Έρευνα, τους τρεις πυλώνες του Νοσοκομείου, Χειρουργικό – Παθολογικό και Εργαστηριακό Τομέα και τις τρεις κόρες του Ασκληπιού, την Ιασώ, την Ακεσώ (Ακέομαι = Θεραπεύω) και την Πανάκεια. 

 

Οι δύο σε αντιπαράθεση όφεις, που περιτυλίσσονται στις τρεις ράβδους, παραπέμπουν στον έλικα του DNA και στη μεταφορά της γνώσης, από τους παλαιότερους στους νεότερους. 

 

Το στεφάνι από κλάδο ελιάς συμβολίζει τη συμμετοχή των Αξκών του Υγειονομικού Σώματος στους αγώνες του Έθνους. 

 

Επί του εμβλήματος αναγράφεται η ρήση «Ωφελέειν ή μη Βλάπτειν», του Ιπποκράτη, με απόδοση στη νεοελληνική: 

«Ο Ιατρός ενεργεί προς όφελος του ασθενούς και αποφεύγει τη βλάβη» και παραπέμπει στην αποστολή του προσωπικού (ιατρικού – νοσηλευτικού και διοικητικού), για πλήρη Υγειονομική Υποστήριξη των Μονάδων και παροχή νοσηλείας στις απώλειες υγείας, μέχρι πλήρους ιάσεώς τους και επανάκτησής τους.