424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ

Θέλετε να εξεταστείτε; Κλείστε ηλεκτρονικό ραντεβού εδώ

Τηλεφωνικό Ραντεβού
(για Αποστράτους άνω των 70 ετών) :
231111-0424

Τηλεφωνικό Κέντρο:
231038-1000

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως πραγματοποιούν ευρύ φάσμα εξετάσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευομένων όσο και των εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εργαστηρίων στο 424 ΓΣΝΕ είναι τα εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ακτινολογικό 2310 38 1633
Ακτινολογικό (Αξονική – Μαγνητική) 2310 38 1632
Μικροβιολογικό 2310 38 1688
Παθολογοανατομικό 2310 38 1981

 

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

1.  Γενικά

Το 424 ΓΣΝΕ, στο πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και βελτιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών, παρέχει τη δυνατότητα στους εξεταζόμενους – ασθενείς, να λαμβάνουν τα αποτελέσματα των βιοπαθολογικών εξετάσεών τους (Βιοχημικό, Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, Ανοσολογικό, Ορολογικό εργαστήριο), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα αποτελέσματα, είτε μεμονωμένων, είτε μαζικών εξετάσεων (δηλαδή εξετάσεων που διενεργήθηκαν, είτε σε διαφορετικές ημερομηνίες, είτε αφορούν πολλαπλά είδη εξετάσεων), θα αποστέλλονται σε ένα συγκεκριμένο ασθενή, με αυτόματο τρόπο.

 

2.  Απαιτούμενες Ενέργειες

Ο Λήπτης Υπηρεσιών Υγείας (ΛΥΥ), πρέπει να συναινέσει – εξουσιοδοτήσει, το Νοσοκομείο, για την ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων του, συμπληρώνοντας αντίστοιχη αίτηση, όπου θα δηλώνει και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail). Προς τούτο ο ΛΥΥ, αιτείται τη σχετική αίτηση, στο ΓΡΑΠΕΤ (για τους εξωτερικούς Ασθενείς), στη Γραμματεία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, είτε στο Γραφείο Μέριμνας Αποστράτων (για τα ε.α στελέχη).

 

3.   Αποστολή Αποτελεσμάτων

Tα αποτελέσματα θα αποστέλλονται, προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης (password protected). Δηλαδή για να μπορέσει να «ανοίξει» ο λήπτης, το αρχείο των εξετάσεων, θα πρέπει να καταχωρηθεί ο κωδικός. Η γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης στον ασθενή, θα πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Νοσοκομείου, επί τόπου ή με SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα λαμβάνονται από τον ΛΥΥ, σε μορφή αρχείων pdf, τα οποία θα μπορούν να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά στον προσωπικό του υπολογιστή ή να εκτυπωθούν.

 

4.    Λοιπά

Ο ΛΥΥ που επιθυμεί την παραπάνω διαδικασία, να απευθύνεται στα προαναφερθέντα τμήματα [ΓΡΑΠΕΤ (για τους εξωτερικούς Ασθενείς), στη Γραμματεία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και στο Γραφείο Μέριμνας Αποστράτων (για τα ε.α στελέχη)].