424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ

Θέλετε να εξεταστείτε; Κλείστε ηλεκτρονικό ραντεβού εδώ

Τηλεφωνικό Ραντεβού
(για Αποστράτους άνω των 70 ετών) :
231111-0424

Τηλεφωνικό Κέντρο:
231038-1000

Δικαιούχοι Νοσηλείας

-Στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ(ΣΞ, ΠΑ, ΠΝ) και του Λιμενικού Σώματος

 

-Απόστρατοι των ΕΔ και Συνταξιούχοι του Λιμενικού Σώματος

 

-Μέλη οικογενείας πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία. (ΦΕΚ Β΄254/2002)

 

-Μέλη οικογενείας Στρκων ε.ε και ε.α Α΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος & εξ αγχιστείας (Σύζυγος, τέκνα, γονείς, πεθερικά).

 

-Μέλη οικογενείας Λιμενικού Σώματος ε.ε και Συνταξιούχων Α΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος & εξ αγχιστείας (Σύζυγος, τέκνα, γονείς, πεθερικά).

 

-Μόνιμοι και Συνταξιούχοι Υπάλληλοι του ΥΕΘΑ καθώς και συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αίματος & εξ αγχιστείας (Σύζυγος, τέκνα, γονείς, πεθερικά, αδέλφια). ΦΕΚ Β΄562/2000, Β΄1357/2010)

 

-Ένστολο προσωπικό και Συνταξιούχο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και μέλη οικογενείας τους (Σύζυγος ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν. (ΦΕΚ Β΄1357/2010).

 

-Πολιτικοί Υπάλληλοι και Συνταξιούχοι (ΦΕΚ Β’ 5308/2020) της ΕΥΠ και τα μέλη της οικογενείας τους (Σύζυγος, ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν). (ΦΕΚ Β΄934/2003 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄2822/2012).

 

-Δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των ΕΔ και απόστρατοι αυτών καθώς και τα μέλη οικογενειών τους. (ΦΕΚ Β΄2708/2019).

 

-Διαπιστευμένοι Δημοσιογράφοι ΥΠΕΘΑ και τα μέλη της οικογενείας τους (Σύζυγος, ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν) .

 

-Εν ενεργεία και διατελέσαντες τέως βουλευτές καθώς και μέλη τους . (ΦΕΚ Β΄833/2001)

 

-ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΦΕΚ Β΄4698/2018)

 

-Κατηγορίες προσωπικού που αγωνίστηκε στην Κύπρο καθώς σύζυγοι και συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αίματος & εξ αγχιστείας των ανωτέρω (εφόσον δεν δικαιούνται Υγκης περίθαλψης από οποιονδήποτε άλλο φορέα). (ΦΕΚ Α΄67/2019)

 

-Ανάπηροι πολέμου (δωρεάν παροχή νοσηλείας σε περίπτωση μη κάλυψης από ασφαλιστικό φορέα) καθώς και Τραυματίες πολέμου μη υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 46-50 του α.ν 1324/1949.

 

-Κατηγορία προσωπικού των ΕΔ που έχουν απολυθεί από αυτές οριστικά ή προσωρινά και δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα για νοσοκομειακή περίθαλψη (δωρεάν παροχή νοσηλείας επί διετίας) για ανίατες ή δυσίατες ασθένειες.

 

-Στρατιωτικό προσωπικό των στην Ελλάδα διαπιστευμένων Διπλωματικών και Στρατιωτικών Αποστολών.

 

-Ιδιώτες παραπεμπόμενοι στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΕΔ προς κρίση της Σωματικής τους Ικανότητας.

 

-Ελληνοκύπριοι Αξκοι-Υπξκοι που φοιτούν στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ καθώς και σε σχολές επιμορφώσεως.

 

-Υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΦΕΚ Β΄4092/2017)

 

-Συνταξιούχοι Διπλωματικοί Υπάλληλοι και σύζυγοι αυτών.

 

-Μοναχοί Ι.Μ. Αγίου Όρους

 

-Μοναχοί της Ι.Μ. Σινά

 

-Υπόλοιπες κατηγορίες πολιτών μόνο μετά από έγκριση προιστάμενου σχηματισμού

 

-Ένστολο και Συνταξιούχο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος

 

-Εθνοφύλακες (εν ώρα Υπηρεσίας)

 

-Μόνιμοι Υπάλληλοι της ΓΓΠΠ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης κ Πολιτικής Προστασίας και τα μέλη οικογενείας τους (Σύζηγος, ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ανήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν). (ΦΕΚ Β’ 2186/2022)

 

-Μόνιμοι Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος και τα μέλη οικογενείας τους (Σύζηγος, ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ανήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν). (ΦΕΚ Β’ 5850/2022)