424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ

Θέλετε να εξεταστείτε; Κλείστε ηλεκτρονικό ραντεβού εδώ

Τηλεφωνικό Ραντεβού
(για Αποστράτους άνω των 70 ετών) :
231111-0424

Τηλεφωνικό Κέντρο:
231038-1000

Ιατρική Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως περιλαμβάνει:

Διαλέξεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Γραφείο Εκπαιδεύσεως με αντικείμενα ενδιαφέροντα περιστατικά-εξελίξεις στις αντίστοιχες ειδικότητες. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τους Στρατιωτικούς Ιατρούς που υπηρετούν στο 424 ΓΣΝΕ και παρακολουθούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.