Καταπολέμηση άγχους κατά τη διάρκεια της πανδημίας