Επείγοντα Περιστατικά Διακαιούχων

Οι ασθενείς δικαιούχοι για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που χρήζει άμεσης ή και σύντομης ιατρικής εξέτασης - αντιμετώπισης, να προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου και από εκεί θα αποστέλλονται στα ειδικά ιατρεία.