Εκπαίδευση στο BLS/AED

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση μη υγειονομικού προσωπικού του Γ'ΣΣ στη Βασική υποστήριξη της Ζωής και στη Χρήση του αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε βάσει των τελευταίων κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης από εκπαιδευτές του 424 ΓΣΝΕ στις εγκαταστάσεις του, σε τρεις εκπαιδευτικές σειρές από 29/5/19 έως 01/06/19. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά από πεντάωρο σεμινάριο, σε σταθμούς δεξιοτήτων και εντατική εκπαίδευση σε σενάρια αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής με προπλάσματα, είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν με ασφάλεια τις πρώτες βοήθειες σε θύματα καρδιακής ανακοπής.