Σχολείο Πρώτης Ανταπόκρισης και Πρώτων Βοηθειών

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ το Σχολείο Πρώτης Ανταπόκρισης και Πρώτων Βοηθειών για προσωπικό της ΙΙΜΚΜΠ. Το Σχολείο, διάρκειας δύο εβδομάδων, είχε ως σκοπό την εντατική εκπαίδευση από εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του 424ΓΣΝΕ, μη υγειονομικού στρατιωτικού προσωπικού σε έκτακτες καταστάσεις υγείας στην καθημερινότητα, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Το πρόγραμμα του Σχολείου περιλάμβανε θεωρητική εκπαίδευση, σταθμούς δεξιοτήτων και εκπαίδευση σε σενάρια τραυματισμών και άλλων επειγουσών καταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωματική, πρακτική και ρεαλιστική εκπαίδευση, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα.
Οι εκπαιδευόμενοι, μετά από διαδικασία τριπλής αντικειμενικής αξιολόγησης, έλαβαν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν σε επίπεδο πρώτου ανταποκρινόμενου σε έκτακτες καταστάσεις, αναβαθμίζοντας το επιχειρησιακό ρόλο του μαχητή.