Ονοματοδοσία Αμφιθεάτρου 424 ΓΣΝΕ

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 18 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου η τελετή ονοματοδοσίας του σε «Αμφιθέατρο Υποστρατήγου Μιχαήλ Γκιάλα».