Γραμματεία

Η Γραμματεία του 424 ΓΣΝΕ είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου και για την επαφή με το κοινό.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 381009

Fax: 2310 381010

Οδηγίες και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για έκδοση Ιατρικών Βεβαιώσεων