Ημερίδα "Ψυχική Υγεία σε έναν Άνισο Κόσμο"

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ / 424 ΓΣΝΕ
Στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα με θέμα "Ψυχική Υγεία σε έναν Άνισο Κόσμο".
Δήλωση Συμμετοχής : http://www.bit.ly/3kZ0QxI