Παροχή Υπηρεσιών απο Κοινωνικό Λειτουργό στο 424 ΓΣΝΕ και ο ρόλος του στον χώρο των ΣΝ

Στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο του Κοινωνικού Λειτουργού στο 424 ΓΣΝΕ