Ενημέρωση ΨΤΕΠ για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ / 424 ΓΣΝΕ
Στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα :
-"Οι επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία των παιδιών κατά την διάρκεια της Πανδημίας (Covid-19) και οι τρόποι αντιμετώπισης."
-"Βρεφονηπιακός Σταθμός : Προετοιμάζοντας το παιδί μου για την είσοδό του στο Βρεφονηπιακό Σταθμό."