Προγραμματισμός Ραντεβού

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Αυγούστου 2020, ο προγραμματισμός των ραντεβού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά για τους δικαιούχους λήπτες υγείας. Η διαδικασία πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekely424gsne.opsyed.army.gr και απαιτείται εγγραφή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα. Για τους δικαιούχους 70 ετών και άνω ισχύουν και τα τηλεφωνικά ραντεβού.