Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Υγειονομικές εξετάσεις των Υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών και των Σωμάτων Ασφαλείας θα διενεργούνται στο 424 ΓΣΝΕ κατόπιν ραντεβού και με την προσκόμιση του Δελτίου Υποψηφίου, από τις 20 Μαΐου 2020 και μεταγενέστερα.