Γραφείο Εθελοντισμού

Γραφείο Εθελοντισμού

Γενικά η έννοια του Εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

Ο Εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης χωρίς υλικό η άλλο αντάλλαγμα.

Ο Εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό σύνολο καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και συμμετοχή.

Εθελοντισμός στην Πράξη
Προσφέρω
Βοηθώ κάποιον που έχει ανάγκη
Συμβάλλω για μια πιο δίκαιη κοινωνία
Αποκτώ εμπειρίες
Γνωρίζω ανθρώπους-επικοινωνώ -σέβομαι
Αισθάνομαι χρήσιμος -παραγωγικός -δημιουργικός
Συμπονώ-συμπάσχω
Μοιράζομαι- συμπαραστέκομαι
Νοιώθω τη χαρά της προσφοράς και συμμετοχής

Σκοπός

Βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών
Μέσω της εθελοντικής προσφοράς να διαμορφώση νέα κοινωνικά ήθη συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και αγάπης.

Πρόσβαση και επικοινωνία

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως βρίσκεται επί της Περιφερειακής Οδού Ν.Ευκαρπίας.
ΤΚ 56429 Θεσσαλονίκη.

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Τηλ Κέντρο 2310381000
Τηλ Γραφείου Εθελοντισμού 2310 382004

Εικόνα: