Σχολείο Αγιογραφίας

Από τον Φεβρουάριο του 2018 λειτουργεί Σχολείο Αγιογραφίας στο Νοσοκομείο μία φορά την εβδομάδα, για το προσωπικό του Νοσοκομείου, με την εθελοντική συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση του Συνταγματάρχου Δικαστικού Ε.Α. Παπαβασιλείου Ιωάννου, αριστούχο ανθρωπίνων σπουδών με μεταπτυχιακό δίπλωμα και ειδίκευση στην Ιστορική Θεολογία του ΑΠΘ και αγιογράφο - ζωγράφο. Το προσωπικό που συμμετείχε παρουσίασε έργα του στην έκθεση καλλιτεχνικής – λογοτεχνικής δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε 20 Δεκεμβρίου 2018 έως 10 Ιανουαρίου 2019 στο Νοσοκομείο.