Παιδική Έκθεση Ζωγραφικής

Στα πλαίσια των δράσεων του 2ου ΒΝΣΘ, με την προτροπή του ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής των παιδιών που φιλοξενούνται στον Βρεφονηπιακό Σταθμό,
με θέμα «Ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου στον Στρατό».
Τα έργα των παιδιών εκτίθενται σε χώρο του 424 ΓΣΝΕ και αποτελούν από μόνα τους μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη στον επισκέπτη του Νοσοκομείου.
Την έκθεση εγκαινίασε στις 14 Μαϊ 2018 ο Δντής του Νοσοκομείου, Ταξχος (ΥΙ) Μιχαήλ Ιωσηφίδης.