Κλινικές

Οι Κλινικές του 424 ΓΣΝΕ είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς παθολογικής και χειρουργικής φύσεως.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των κλινικών στο 424 ΓΣΝΕ είναι τα εξής:

ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Α' Ορθοπεδική

2310 381875

Β' Ορθοπεδική

2310 381382, 2310 382537

Α' Παθολογική

2310 381185

Β' Παθολογική

2310 381915

Α' Χειρουργική

2310 381259

Β' Χειρουργική

2310 381259

Αγγειοχειρουργική

2310 381259

Αιματολογική

2310 381912

Βιοπροστασία 1

2310 382311

Βιοπροστασία 2

2310 381184

Γαστρεντερολογική

2310 382548, 2310 381548

Γναθοχειρουργική

2310 381432, 2310 382320

Γυναικολογική

2310 381259

Ενδοκρινολογική

2310 38 1902

Θωρακοχειρουργική

2310 381259

Καρδιολογική

2310 382552

Νευρολογική

2310 382517

Νευροχειρουργική

2310 382320

Νεφρολογική

2310 381915

Ογκολογική (Χημειοθεραπείες)

2310 381357, 2310 381342, 2310 381912

Ουρολογική

2310 381449

Οφθαλμολογική

2310 381259

Πλαστική

2310 381259

Πνευμονολογική

2310 381915

Ρευματολογική

2310 381185

Ψυχιατρική

2310 381162, 2310 381167

ΩΡΛ

2310 381875, 2310 381382