Κλινικές

Οι Κλινικές του 424 ΓΣΝΕ είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς παθολογικής και χειρουργικής φύσεως.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των κλινικών στο 424 ΓΣΝΕ είναι τα εξής:

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Α' Παθολογική

Β' Παθολογική

Α' Χειρουργική

Β' Χειρουργική

Καρδιολογική

Α' Ορθοπεδική

Β' Ορθοπεδική

Ογκολογική - Αιματολογική

Ψυχιατρική

Ουρολογική

Νευροχειρουργική

 

2310 381183

2310 381369

2310 381251

2310 381278

2310 381291

2310 381394

2310 381381

2310 381353

2310 381161

2310 381445

2310 381429

 

<