Εργαστήρια

Τα εργαστήρια του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως πραγματοποιούν ευρύ φάσμα εξετάσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευομένων όσο και των εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εργαστηρίων στο 424 ΓΣΝΕ είναι τα εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ακτινολογικό

2310 381633

Μικροβιολογικό

2310 381688

Παθολογοανατομικό

2310 381981