Δικαιούχοι Νοσηλείας

-Στρατιωτικό προσωπικό του ΕΔ(ΣΞ, ΠΑ, ΠΝ).

-Απόστρατοι των ΕΔ.

-Μέλη οικογενείας πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία. (ΦΕΚ Β΄254/2002)

-Μέλη οικογενείας Στρκων ε.ε και ε.α Α΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος & εξ αγχιστείας (Σύζυγος, τέκνα, γονείς, πεθερικά).

-Μόνιμοι και Συνταξιούχοι Υπάλληλοι του ΥΕΘΑ καθώς και συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αίματος & εξ αγχιστείας (Σύζυγος, τέκνα, γονείς, πεθερικά, αδέλφια). ΦΕΚ Β΄562/2000, Β΄1357/2010)

-Ένστολο προσωπικό και Συνταξιούχο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και μέλη οικογενείας τους (Σύζυγος ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν. (ΦΕΚ Β΄1357/2010).

-Υπάλληλοι της ΕΥΠ και τα μέλη της οικογενείας τους (Σύζυγος, ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν). (ΦΕΚ Β΄934/2003 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄2822/2012).

-Δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των ΕΔ και απόστρατοι αυτών καθώς και τα μέλη οικογενειών τους. (ΦΕΚ Β΄2708/2019).

-Διαπιστευμένοι Δημοσιογράφοι ΥΠΕΘΑ και τα μέλη της οικογενείας τους (Σύζυγος, ανήλικα τέκνα έως 18 ετών και ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν) .

-Εν ενεργεία και διατελέσαντες τέως βουλευτές καθώς και μέλη τους . (ΦΕΚ Β΄833/2001)

-ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΦΕΚ Β΄4698/2018)

-Κατηγορίες προσωπικού που αγωνίστηκε στην Κύπρο καθώς σύζυγοι και συγγενείς Α΄ βαθμού εξ αίματος & εξ αγχιστείας των ανωτέρω (εφόσον δεν δικαιούνται Υγκης περίθαλψης από οποιονδήποτε άλλο φορέα). (ΦΕΚ Α΄67/2019)

-Ανάπηροι πολέμου (δωρεάν παροχή νοσηλείας σε περίπτωση μη κάλυψης από ασφαλιστικό φορέα) καθώς και Τραυματίες πολέμου μη υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 46-50 του α.ν 1324/1949.

-Μη μόνιμο προσωπικό των ΕΔ που έχουν απολυθεί από αυτές οριστικά ή προσωρινά και δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα για νοσοκομειακή περίθαλψη (δωρεάν παροχή νοσηλείας επί διετίας)

-Στρατιωτικό προσωπικό των στην Ελλάδα διαπιστευμένων Διπλωματικών και Στρατιωτικών Αποστολών.

-Ιδιώτες παραπεμπόμενοι στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΕΔ προς κρίση της Σωματικής τους Ικανότητας.

-Ελληνοκύπριοι Αξκοι-Υπξκοι που φοιτούν στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ καθώς και σε σχολές επιμορφώσεως.

-Υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΦΕΚ Β΄4092/2017)

-Συνταξιούχοι Διπλωματικοί Υπάλληλοι και σύζυγοι αυτών.

-Μοναχοί του Αγ. Όρους

-Μοναχοί της Ι.Μ. Σινά

-Μοναχοί της Ι.Μ Εσφιγμένου του Αγ. Όρους

-ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.