Διαδικασία Εξόδου

Εξιτήριο: Ο νοσηλευόμενος κατά την έξοδό του παραλαμβάνει το εξιτήριο του από το Γραφείο Εξερχομένων μετά τις 12:00.

Αναρρωτική Άδεια: Σε περίπτωση νοσηλευομένων Αξιωματικών του ΣΞ που λαμβάνουν αναρρωτική άδεια, με μέριμνα των ιδίων φροντίζουν για την έκδοση από την Μονάδα και παράδοση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου(ΑΦΜ) στον θεράποντα ιατρό για την παραπομπή τους στην ΕΑ/Γ΄ΣΣ, παραλαμβάνοντας κατόπιν το εξιτήριο από το Γραφείο Εξερχομένων Ασθενών.

Οι ασθενείς που έχουν παραδώσει το Βιβλιάριο Υγείας τους στο ΓΡΑ.ΠΕ.Τ. φροντίζουν  οι ίδιοι με την επίδειξη του εξιτηρίου, για την έγκαιρη παραλαβή του.