Στάθμευση

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των επισκεπτών στους προβλεπόμενους χώρους.

Κατά τις νυχτερινές ώρες η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται μόνο στους προσερχόμενους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου.