Αποστολή

Η κύρια αποστολή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως είναι η νοσηλεία και η εκπαίδευση. Βασικός στόχος του 424 ΓΣΝΕ είναι η παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου και η όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση του προσωπικού. Παρέχει πλήρη ιατρική περίθαλψη στο προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και σε κατηγορίες ιδιωτών που καθορίζουν αποφάσεις του ΥΕΘΑ.