Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού του 424 ΓΣΝΕ ορίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις-κλινικά φροντιστήρια από νοσηλευτές που υπηρετούν στο 424 ΓΣΝΕ.
  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ομάδες εθελοντριών του Ερυθρού Σταυρού στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής τους.