Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως επιβλέπει και συντονίζει την λειτουργία όλων των κλινικών και τμημάτων του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής του 424 ΓΣΝΕ φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου (ΥΙ) και συνεπικουρείται στο έργο του από τους Α' και Β' Υποδιευθυντές και την Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.