Οικονομική Υπηρεσία

Στο 424 ΓΣΝΕ εδρεύει Οικονομική υπηρεσία, που επιβλέπει και ελέγχει τα οικονομικά θέματα του Νοσοκομείου.

Τηλ. Επικοινωνίας:2310 381668.

Fax: 2310 381260.

Email: tmimadapanon@gmail.com