Γραμματεία

Η Γραμματεία του 424 ΓΣΝΕ είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου.

Fax: 2310 381010

Οδηγίες και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για έκδοση Ιατρικών Βεβαιώσεων