Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το 3ο Γραφείο του 424 ΓΣΝΕ καθορίζει και συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο του Νοσοκομείου, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα επιστημονικής και στρατιωτικής φύσεως.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 381041, 2310 381042