Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ)
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)
Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Στρατιωτικά Νοσοκομεία:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ)
404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΣΝΛ)
414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ)
212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης (ΚΙΧΝΕ)
216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΚΙΧΝΕ)
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Ηλεκτρονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας:

ΗΚΕΛΥ 401 ΓΣΝΑ

ΗΚΕΛΥ 414 ΣΝΕΝ

ΗΚΕΛΥ ΝΙΜΤΣ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΑ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΣ

ΗΚΕΛΥ 424 ΓΣΝ

ΗΚΕΛΥ 404 ΓΣΝ

ΗΚΕΛΥ 212 ΚΙΧΝΕ

ΗΚΕΛΥ 216 ΚΙΧΝΕ

ΗΚΕΛΥ 219 ΚΙΧΝΕ

ΗΚΕΛΥ ΟΦΑ

Σύνδεσμοι Επιστημονικού Ενδιαφέροντος:
ΚΕΕΛΠΝΟ
  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος