Πληροφορίες

Τα στοιχεία επικοινωνίας του 424 ΓΣΝΕ είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

Περιφερειακή Οδός Ν. Ευκαρπία,

Τ.Κ.:56429, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλεφωνικό κέντρο: 2310381000

Email: 424_gsne@army.gr

2ο ΒΝΣΘ: 2310381083

Email: 2vsnth@army.gr

Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης: 2310894300

Οδοντιατρείο Φρουράς: 2310229730