Αποκατάσταση βαρείας δυσμορφίας ρινός σε έδαφος σχισίας χείλους – υπερώς

Μια πρωτοποριακή και άκρως εξειδικευμένη επέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης βαρείας δυσμορφίας ρινός σε νεαρό οπλίτη με σχιστία χείλους και υπερώας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ. Ο ασθενής υπεβλήθη σε λήψη χόνδρινου αυτόλογου μοσκεύματος από την 6η πλευρά και σχεδόν πλήρη ανακατασκευή των χόνδρων της ρινός (columela strut garft, onlay batter grafts αμφοτερόπλευρα, bar grafts, spreader grafts). Παρά τη πολύωρη επέμβαση, ο ασθενής παρουσιάζει ήδη άμεσα μετεγχειρητικά θεαματική βελτίωση.