2η Νοσηλευτική Διημερίδα

Την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του 424ΓΣΝΕ η 2η Διημερίδα με τίτλο: «Νοσηλευτική Διοίκηση και Κλινική Διακυβέρνηση: Βέλτιστες Πρακτικές».
Η θεματολογία της πρωτότυπης αυτής εκδήλωσης αφορούσε έννοιες της Διοίκησης και της Κλινικής Διακυβέρνησης, καθώς και καινοτόμες εφαρμογές στη Νοσηλευτική μέσα στο σύγχρονο, δυναμικό, κλινικό περιβάλλον. Οι ομιλητές, προσωπικότητες αναγνωρισμένης αξίας από τον ακαδημαϊκό, κλινικό και διοικητικό χώρο, μέσα από διαλέξεις και εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες, εισήγαγαν το ακροατήριο σε χρήσιμες έννοιες και καλές πρακτικές για την βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας παροχής υπηρεσιών στην υγεία.
Το πρόγραμμα της Διημερίδας πλαισιώθηκε από τέσσερα τετράωρα βιωματικά κλινικά εργαστήρια, τα οποία είχαν σκοπό την ατομική και οργανωτική βελτίωση, σε επίπεδο νοσηλευτικής μονάδας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν Στρατιωτικοί Νοσηλευτές, καθώς και πολλοί επαγγελματίες υγείας και διοικητικοί από Νοσηλευτικά Ιδρύματα όλης της χώρας και απέσπασε ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια για το επιστημονικό της πρόγραμμα και την άρτια οργάνωσή της.
Στα συμπεράσματα της Διημερίδας περιλαμβάνεται η ανάγκη αλλαγής οργανωτικής κουλτούρας, η υιοθέτηση νέων εργαλείων και πρακτικών για τη Νοσηλευτική Διοίκηση και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.