Μετεκπαίδευση Εφεδρείας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 & 15 Νοεμβρίου 2018, κλήση των τοπικά διαμενόντων εφέδρων για ενημέρωση-εκπαίδευση- ξενάγηση μίας ημέρας.