Έναρξη Εκπαιδευτικού Έτους

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου εκδήλωση για την έναρξη του Εκπαιδευτικού έτους παρουσία του Διοικητη Γ΄ ΣΣ Αντγου Δημήτριου Μπίκου ο οποίος κήρυξε την έναρξή του.