Νέα - Δραστηριότητες

Επιστημονική Εκδήλωση με Τίτλο «Ιστορίες ψυχής …. ρόλοι ζωής!»

Την Κυριακή 02 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης...

Μετεκπαίδευση Εφεδρείας

Μετεκπαίδευση Εφεδρείας μιας ημέρας

Έναρξη Εκπαιδευτικού Έτους

Εκδήλωση για την έναρξη του Εκπαιδευτικού Έτους

Δράση Κοινωνικής Προσφοράς των ΕΔ

6-8 Νοεμβρίου 2018

Η Αγία Ζώνη της Παναγίας στο 424 ΓΣΝΕ

Η Αγία Ζώνη της Παναγίας στο 424 ΓΣΝΕ στις 30 Οκτωβρίου 2018

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Εορτή Αγίου Λουκά Ιερού Ναού 424 ΓΣΝΕ