Πληροφορίες

Τα στοιχεία επικοινωνίας του 424 ΓΣΝΕ είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

Περιφερειακή Οδός Ν. Ευκαρπία,

Τ.Κ.:56429, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Τηλεφωνικό κέντρο: 2310381000

2ο ΒΝΣΘ: 2310381083

Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης: 2310894300

Email: 424gsne@gmail.com